Аударма теориясы реферат

Enter the email address you signed up with and we'll email you a reset. Курстық жұмыс: Әдебиет Қазақстандағы аударма теориясы мен практикасының негізгі бағыттары. Аударма проблемасын әр қилы тұрғыдан: тарихи-мәдени, әдебиеттану, лингвистикалық және психологиялық тұрғыдан алып қарастыруға болады. Қазақ аудармасының тарихына, теориясы мен тәжірибесіне арналған мақалаларда. Ауызша аударма- аударманың түпнұсқаны ауызша аударуын айтамыз. Ауызша аударманың классикалық түріне аудармашы түпнұсқаны акустикалық түрде. Сонымен қатар, дәл осы кезеңде аударма теориясы лингвистика шекарасынан шығып, антропология, психология, социологияның, сонымен бірге, мәдениеттану, этнолигвистика мен социолингвистика секілді пәнаралық ғылымдардың зерттеу нысанасын құрайды. Аударма теориясы және практикасы саласында жұмыс істеген С. И. Влахов және С. П. Флориндердің пікірінше, реалия сөздердің аудармасы екі рет шартты болады. Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи. . Copyright REFIK Бөлім i. Аударма теориясының пайда болуы 5 1. Аударма тарихы 2. Аударма теориясы 3. «Аударма» ұғымы Бөлім ii. Аударма өнері 16. Аударма өнерінің маңыздылығы және ұлттық мәдениетпен байланысы. аударма теориясының негізін өзінің аударма теориясы бойынша М.Горький атындағы Москваның әдебиет институтында оқыған дәрісінде салды. «Реферат жазу және аннотация дайындау» пәні «5В020700» «Аударма ісі» мамандығының студенттеріне арналған. Бұл пән аудармашы-филологтар және аудармашы- референттерді кәсіби дайындауда теориялық деңгейді анықтайтын пәндер арасында негізгі (маңызды) орынды алады.