English for businessmen учебник

Мұғалімдер бұл әлеуметтік кепілдікке ие болу үшін 26 жыл үздіксіз мұғалім болып жұмыс істеуі тиіс. Изменения, внесенные в словарь сборника, выполнены в соответствии с орфографией и транскрипцией словаря Longman Dictionary of English Language and Culture. — Longman Group UK Limited 1992. Англорусский и русско-английский словарь сборника помещен. Жай осы шақтың құрылымын, жасалу жолын түсінуі, етістіктің сөйлемде қолданылуын меңгеру. English Government was finally forced to do away with debtors' prisons. egoism and hypocrisy of some businessmen who got their profits.